Catalogus van onze opleidingen

Wij bieden opleidingssystemen aan waarvan de concepten zijn gebaseerd op Gezondheidspromotie. Ze worden uitgewerkt op basis van specifieke vragen van bepaalde sectoren of werknemers die actief zijn op verschillende actieterreinen.

Basismodules

Vormingsworkshops

Interventies

op aanvraag

Bijscholingen

Supervisies

Basismodules

Deze modules zijn bestemd voor werknemers van verschillende instellingen en sectoren. Het betreft opleidingsprocessen die gebaseerd zijn op werken in groep.

Richtpunten om na te denken, beroepspraktijken in vraag te stellen en projecten uit te werken

Een veilige ontmoeting?

Meer weten

De tijd nemen om een situatie te ontleden

Meer weten

Mensen helpen om beter voor zichzelf te zorgen

Hoe komen we tot meer inzicht in gendergerelateerde concepten (hetero/cis seksime, intersectionaliteit, …) en gaan we na in hoeverre gender een transversale determinant is van gezondheid?
Deze module werd opgebouwd in samenwerking met

 

Meer weten

Vormingsworkshops

Onze opleidingen hebben ook de vorm van bijscholingen, intervisies of vormingsworkshops die worden gebaseerd op de beroepspraktijken van de deelnemers:

8 vormingsworkshops rond praktijkuitwisseling voor alle professionals die actief zijn in de sectoren welzijn, huisvesting, jeugd, jongeren, gezondheid, kansarmoede, …

Meer weten

8 vormingsworkshops rond praktijkuitwisseling voor alle professionals die actief zijn in de sectoren welzijn, huisvesting, jeugd, jongeren, gezondheid, kansarmoede, …

Meer weten

8 workshops rond praktijkuitwisseling voor alle professionals die te maken krijgen met geweld op school.

  Meer weten
Partager