In het kader van het nieuwe decreet Gezondheidspromotie dat de Franse Gemeenschapscommissie lanceerde in het Brussels Gewest Repères aangeduid als ONDERSTEUNINGSDIENST inzake algemene OPLEIDINGEN en bijscholing.

Repères wil de actoren en de belangrijkste diensten voor Gezondheidspromotie ondersteunen en begeleiden via een methodologische en/of wetenschappelijke aanpak en een opleidingsprogramma.
Als ondersteuningsdienst opleiding wil Repères de complementariteit, synergie en coherentie van het opleidingsaanbod in het domein van Gezondheidspromotie bevorderen.

Een beroep doen op de ondersteuningsdienst

Wilt u als Brusselse aanbieder van opleidingen in het domein van Gezondheidspromotie een beroep doen op onze Ondersteuningsdienst Opleiding? Ons uw vragen en behoeften voorleggen? Wij nemen de tijd om samen met u na te denken over hoe wij u kunnen helpen.
Contacteer ons.

Hulpmiddelen

Hierna vindt u verschillende hulpmiddelen die wij ter beschikking stellen in het kader van onze functie als Ondersteuningsdienst Opleiding.

De ondersteuningsdiensten

WAT IS EEN ONDERSTEUNINGSDIENST?

In het kader van het Brussels strategisch plan voor gezondheidspromotie heeft de Franse Gemeenschapscommissie een begeleidingsdienst en ondersteuningsdiensten aangeduid.
Hun taak bestaat er vooral in om hun expertise ten dienste stellen van de actoren op het terrein.

WAT IS HET STRATEGISCH PLAN VOOR GEZONDHEIDSPROMOTIE?

Het strategisch plan voor gezondheidspromotie identificeert en definieert de algemene, transversale doelstellingen en de thema’s in het kader van de tenuitvoerlegging van de Gezondheidspromotie in Brussel.
U kunt het plan raadplegen op dit adres.

Partager