Participatiepraktijken met een kwetsbaar publiek

Mensen helpen om beter voor zichzelf te zorgen

De module bestaat uit 4 dagen opleiding gevolgd door 6 halve dagen maandelijkse vormingsworkshops rond praktijkuitwisseling.

Met deze module willen we de psycho-medisch-sociale interveniënten helpen om:

  • zich vertrouwd te maken met concepten en strategieën voor een globale benadering van personen en hun gezondheid;
  • te experimenteren met processen en interventiemodaliteiten zoals co-constructie, participatie en betrokkenheid van de doelgroepen, intersectorale denkoefeningen, enz.;
  • hun beroepspraktijken vanop afstand te bekijken, op basis van hun vragen in plaats van op basis van objectieve kennis die enkel wordt doorgegeven door de opleiders;
  • kennis te maken met de beroepspraktijken van de andere deelnemers, zich te herbronnen en nieuwe werkpistes uit te werken dankzij uitwisseling.

Data

Deze training is gepland op de volgende data:

4 trainingsdagen: 07/10, 04/11, 25/11, 09/12/24

6 1/2 dag workshops: 13/01, 10/02, 10/03, 07/04, 12/05, 16/06/2025

Plaats : In Namen 

Inschrijving voor de volledige opleidingsmodule kost 180 euro

Partager