Bijscholingen: supervisies

Supervisie biedt de professionals een ruimte om zich vragen te stellen over hun eigen praktijken en waarden en over de ethische, filosofische, ideologische, politieke methodologische keuzes waarop ze zich baseren in hun werk.
We denken ook na over de articulatie tussen deze verschillende aspecten vanuit de professionele, collectieve en institutionele standpunten.

Wij zijn ervan overtuigd dat supervisie een modaliteit is en een vaak heel relevante vorm van een opleidingsproject.

In het kader van onze opleidingsmodules halen de deelnemers heel vaak aan (meer specifiek tijdens de workshops) dat institutionele moeilijkheden de ontwikkeling van praktijken in de Gezondheidspromotie soms in de weg staan.
Deze kwesties hebben betrekking op de mogelijkheid om bepaalde praktijken, bepaalde projecten te creëren, te ontwikkelen, te starten en op elkaar af te stemmen.

De instelling en/of het team, de manier van werken, de werkcultuur, de verschillende opvattingen van de werknemers worden hier geïdentificeerd als elementen die de toepassing van deze nieuwe praktijken bemoeilijken of onmogelijk maken.

Concreet:
Wij bieden a priori geen individuele supervisies aan, maar geven de voorkeur om samen te werken met de teams, op basis van hun psycho-medisch-sociale praktijk.
Wij analyseren elke vraag samen met het team of met enkele leden ervan.

Interesse in een supervisie?
Contacteer ons per mail.

Partager