Wie bent u?

Voor wie zijn onze opleidingen bedoeld?

Onze opleidingen zijn vooral bedoeld voor al wie professioneel actief is op het vlak van welzijn, gezondheid, cultuur, huisvesting, kansarmoede, enz.

Ze zijn ook bedoeld voor professionals, opleiders, projectbegeleiders die in contact komen met de eerste groep.

Voor de professionals in de eerste lijn: onze opleidingen stellen zich tot doel om de deelnemers vertrouwd te maken met concepten en strategieën voor een globale benadering van de personen en hun gezondheid; hun praktijken vanop een afstand bekijken op basis van hun vragen; kennismaken met andere beroepspraktijken, zich herbronnen en nieuwe werkpistes uitwerken; experimenteren met processen en interventiemodaliteiten zoals co-constructie, participatie en betrokkenheid van de doelgroepen, intersectorale denkoefening, enz.

Meer specifiek voor de tweede lijn vormen de lessen die de werknemers en instellingen leren tijdens onze opleidingen de basis waarop ze kunnen steunen bij hun projectbegeleiding, sensibilisering, overleg, enz.

Partager