Wat ondersteunt echt?

Begeleiding in de Gezondheidspromotie betekent dat de medewerkers in de eerste en tweede lijn worden ondersteund in hun praktijken, via opleiding maar ook via theoretische hulpmiddelen met een link naar de sector.
Repères biedt al jarenlang opleidingsmodules aan om deze hulpmiddelen te ontwikkelen.

Definiëren wat opleiding is, of wat een opleiding tot opleiding maakt, is zeer leerrijk.
In het dagelijkse leven ervaren we voortdurend dat we soms lang nadien kunnen aanduiden wat ons vooruit heeft geholpen.

De opleider reikt de deelnemers, de groep een aantal theoretische concepten en richtpunten aan die ze kunnen hanteren, aftoetsen in het licht van hun werkpraktijken, hun praktijkervaringen om zo een opleidingseffect te genereren.
Theorie moet worden gezien als een hulpmiddel bij de praktijk en een uitnodiging om zich te situeren tegenover datgene wat hun praktijk ondersteunt en motiveert.

De theoretische noties worden vooral gebaseerd op de vragen van de deelnemers.
Iedereen heeft in zijn praktijk wel iets ontwikkeld vanuit zijn eigen ‘theorie’ (zijn eigen ideeën). Die theorie moet in vraag worden gesteld en worden afgetoetst.

De uitdaging voor de deelnemers bestaat erin om zich deze theoretische noties eigen te maken om ze te kunnen integreren in hun eigen praktijken, steunend op een coherente en relevante benadering.
Het zich eigen maken van deze noties, is wat de eigen praktijken ondersteunt. Dat gaat verder dan de eenvoudige toepassing van een instrument. De deelnemers gaan zelf aan de slag, steunend op een opleiding waarin de hulpmiddelen op een concrete en realistische manier, gedeeld door de hele groep, wordt benaderd.

Dit document is een soort van portfolio die de verschillende hulpmiddelen in een opleidingskader inventariseert.
De twee dimensies (hulpmiddel en opleiding) kunnen los van elkaar worden gezien, maar verrijken elkaar toch wederzijds. Wij achten het belangrijk om de eigen praktijken te herbekijken, in vraag te stellen en hetzelfde te doen met de voorgestelde hulpmiddelen.

Daarom is het wenselijk om deze niet te beschouwen als evenveel instrumenten die kunnen worden gebruikt, maar eerder als een rode draad in de praktijken in het domein van Gezondheidspromotie.
Elk hulpmiddel kan aan de andere worden gelinkt.

De problemenboom bijvoorbeeld is een handig hulpmiddel in de diagnosefase van de Blum-curve.
De Blum-curve kan echter ook zelf worden gebruikt om een diagnostisch analyseproject uit te rollen bij een publiek met een bepaalde problematiek, met het doel om een problemenboom op te maken.

Uiteindelijk is het de gebruiker van het instrument, uzelf dus, om na te denken over de articulatie en het gebruik in het kader van de praktijken.

Veel leesplezier.


Het Repères-team

Partager

Articles récents